Revisión do padrón municipal de habitantes. 1998.

084 Verea (Ourense)


Poboación

 

Home s

Mullere s

Total

701

777

1.47 8

Segundo  nacionalidade

 

Home s

Mullere s

Total

Española

700

774

1.47 4

Estranxei ra

1

3

4

Segundo grandes grupos de  idade

 

Home s

Mullere s

Total

Menos de 16 anos

52

38

90

De 16 a 64 anos

407

398

805

De 65 e máis anos

242

342

583

Segundo o lugar de  nacemento

 

Home s

Mullere s

Total

No concello de residencia

577

682

1.25 9

Noutro concello da mesma  provincia

73

51

124

Noutra provincia de Galicia

7

5

12

Noutra comunidade autónoma

8

6

14

No estranxeiro

36

33

69

Segundo grupos de  idade

 

Home s

Mullere s

Total

De 0 a 4 anos

13

9

22

De 5 a 9 anos

9

14

23

De 10 a 14 anos

28

11

38

De 15 a 19 anos

23

32

54

De 20 a 24 anos

42

55

98

De 25 a 29 anos

40

43

84

De 30 a 34 anos

39

26

65

De 35 a 39 anos

36

21

57

De 40 a 44 anos

26

31

56

De 45 a 49 anos

46

22

68

De 50 a 54 anos

60

41

101

De 55 a 59 anos

45

55

101

De 60 a 64 anos

52

76

128

De 65 a 69 anos

70

96

166

De 70 a 74 anos

62

82

144

De 75 a 79 anos

67

64

131

De 80 a 84 anos

25

50

75

De 85 a 89 anos

15

39

54

De 90 a 94 anos

3

7

10

De 95 a 99 anos

1

3

4

De 100 e máis anos

0

0

0


 

 

Galeria de Fotos
A Merca
A Bola
Cartelle
Celanova
Gomesende
Padrenda
Pontedeva
Quintela de Leirado
Ramiras
Verea

 

Verea Padron 98
Verea Padron 96

 

 

Verea Padron 98