Revisión do padrón municipal de habitantes. 1998.

066 Quintela de Leirado (Ourense)


Poboación

 

Home s

Mullere s

Total

475

539

1.01 4

Segundo  nacionalidade

 

Home s

Mullere s

Total

Española

466

526

992

Estranxei ra

9

13

22

Segundo grandes grupos de  idade

 

Home s

Mullere s

Total

Menos de 16 anos

63

55

118

De 16 a 64 anos

272

268

540

De 65 e máis anos

140

216

356

Segundo o lugar de  nacemento

 

Home s

Mullere s

Total

No concello de residencia

368

445

813

Noutro concello da mesma  provincia

47

41

88

Noutra provincia de Galicia

4

2

6

Noutra comunidade autónoma

7

3

10

No estranxeiro

49

48

97

Segundo grupos de  idade

 

Home s

Mullere s

Total

De 0 a 4 anos

11

13

24

De 5 a 9 anos

20

18

38

De 10 a 14 anos

27

20

47

De 15 a 19 anos

20

17

37

De 20 a 24 anos

19

17

36

De 25 a 29 anos

32

20

52

De 30 a 34 anos

29

24

53

De 35 a 39 anos

32

34

66

De 40 a 44 anos

26

17

43

De 45 a 49 anos

25

21

46

De 50 a 54 anos

29

25

54

De 55 a 59 anos

28

37

65

De 60 a 64 anos

37

60

97

De 65 a 69 anos

35

54

89

De 70 a 74 anos

37

41

78

De 75 a 79 anos

33

45

78

De 80 a 84 anos

19

35

54

De 85 a 89 anos

14

28

42

De 90 a 94 anos

1

10

11

De 95 a 99 anos

1

3

4

De 100 e máis anos

0

0

0


 

 

Galeria de Fotos
A Merca
A Bola
Cartelle
Celanova
Gomesende
Padrenda
Pontedeva
Quintela de Leirado
Ramiras
Verea

 

Quintela Padron 98
Quintela Padron 96
mocinos

 

 

Quintela Padron 98