Revisión do padrón municipal de habitantes. 1998.

064 Pontedeva (Ourense)


Poboación

 

Home s

Mullere s

Total

348

403

751

Segundo  nacionalidade

 

Home s

Mullere s

Total

Española

342

400

743

Estranxei ra

6

3

8

Segundo grandes grupos de  idade

 

Home s

Mullere s

Total

Menos de 16 anos

30

44

74

De 16 a 64 anos

221

212

433

De 65 e máis anos

97

147

244

Segundo o lugar de  nacemento

 

Home s

Mullere s

Total

No concello de residencia

247

298

545

Noutro concello da mesma  provincia

54

58

112

Noutra provincia de Galicia

13

8

21

Noutra comunidade autónoma

2

8

9

No estranxeiro

32

30

63

Segundo grupos de  idade

 

Home s

Mullere s

Total

De 0 a 4 anos

9

8

17

De 5 a 9 anos

6

13

20

De 10 a 14 anos

11

19

30

De 15 a 19 anos

19

20

38

De 20 a 24 anos

21

17

38

De 25 a 29 anos

30

23

52

De 30 a 34 anos

23

24

48

De 35 a 39 anos

31

26

57

De 40 a 44 anos

27

18

45

De 45 a 49 anos

18

17

35

De 50 a 54 anos

19

17

36

De 55 a 59 anos

11

23

34

De 60 a 64 anos

25

32

57

De 65 a 69 anos

25

33

58

De 70 a 74 anos

34

37

71

De 75 a 79 anos

19

28

48

De 80 a 84 anos

10

30

40

De 85 a 89 anos

7

13

21

De 90 a 94 anos

1

6

7

De 95 a 99 anos

0

0

0

De 100 e máis anos

0

0

0


 

 

Galeria de Fotos
A Merca
A Bola
Cartelle
Celanova
Gomesende
Padrenda
Pontedeva
Quintela de Leirado
Ramiras
Verea

 

Pontedeva Padron 98
Pontedeva Padron 96

 

 

Pontedeva Padron 98