Revisión do padrón municipal de habitantes. 1998.

056 Padrenda (Ourense)


Poboación

 

Home s

Mullere s

Total

1.318

1.427

2.74 5

Segundo  nacionalidade

 

Home s

Mullere s

Total

Española

1.232

1.348

2.58 0

Estranxei ra

86

79

165

Segundo grandes grupos de  idade

 

Home s

Mullere s

Total

Menos de 16 anos

175

156

331

De 16 a 64 anos

815

842

1.65 7

De 65 e máis anos

328

430

758

Segundo o lugar de  nacemento

 

Home s

Mullere s

Total

No concello de residencia

1.007

1.144

2.15 2

Noutro concello da mesma  provincia

82

61

143

Noutra provincia de Galicia

52

46

98

Noutra comunidade autónoma

25

22

47

No estranxeiro

151

155

306

Segundo grupos de  idade

 

Home s

Mullere s

Total

De 0 a 4 anos

45

40

86

De 5 a 9 anos

61

53

114

De 10 a 14 anos

50

57

107

De 15 a 19 anos

75

59

134

De 20 a 24 anos

84

89

173

De 25 a 29 anos

104

88

192

De 30 a 34 anos

106

90

196

De 35 a 39 anos

92

72

164

De 40 a 44 anos

57

44

101

De 45 a 49 anos

51

55

106

De 50 a 54 anos

61

87

148

De 55 a 59 anos

86

99

185

De 60 a 64 anos

116

164

281

De 65 a 69 anos

124

123

247

De 70 a 74 anos

94

101

195

De 75 a 79 anos

51

84

135

De 80 a 84 anos

39

65

103

De 85 a 89 anos

15

38

54

De 90 a 94 anos

3

19

21

De 95 a 99 anos

2

0

2

De 100 e máis anos

0

0

0


 

 

Galeria de Fotos
A Merca
A Bola
Cartelle
Celanova
Gomesende
Padrenda
Pontedeva
Quintela de Leirado
Ramiras
Verea

 

Padrenda Padron 98
Padrenda Padron 96

 

 

Padrenda Padron 98