Revisión do padrón municipal de habitantes. 1998.

047 Merca, A (Ourense)


Poboación

 

Home s

Mullere s

Total

1.175

1.266

2.44 1

Segundo  nacionalidade

 

Home s

Mullere s

Total

Española

1.174

1.261

2.43 5

Estranxei ra

1

5

6

Segundo grandes grupos de  idade

 

Home s

Mullere s

Total

Menos de 16 anos

105

97

202

De 16 a 64 anos

693

633

1.32 6

De 65 e máis anos

377

537

914

Segundo o lugar de  nacemento

 

Home s

Mullere s

Total

No concello de residencia

947

1.042

1.98 9

Noutro concello da mesma  provincia

141

149

290

Noutra provincia de Galicia

18

15

32

Noutra comunidade autónoma

28

22

50

No estranxeiro

41

39

80

Segundo grupos de  idade

 

Home s

Mullere s

Total

De 0 a 4 anos

19

22

41

De 5 a 9 anos

22

28

50

De 10 a 14 anos

48

42

90

De 15 a 19 anos

70

55

124

De 20 a 24 anos

70

62

131

De 25 a 29 anos

82

63

145

De 30 a 34 anos

68

43

111

De 35 a 39 anos

61

52

113

De 40 a 44 anos

64

49

113

De 45 a 49 anos

63

72

135

De 50 a 54 anos

77

77

155

De 55 a 59 anos

68

71

139

De 60 a 64 anos

89

93

182

De 65 a 69 anos

90

127

217

De 70 a 74 anos

78

122

201

De 75 a 79 anos

89

112

202

De 80 a 84 anos

63

86

149

De 85 a 89 anos

40

63

103

De 90 a 94 anos

14

22

35

De 95 a 99 anos

2

5

7

De 100 e máis anos

1

0

1


 

 

Galeria de Fotos
A Merca
A Bola
Cartelle
Celanova
Gomesende
Padrenda
Pontedeva
Quintela de Leirado
Ramiras
Verea

 

A Merca Padron 1996
A Merca Padron 1.998

 

 

A Merca Datos Censales