Revisión do padrón municipal de habitantes. 1998.

033 Gomesende (Ourense)


Poboación

 

Home s

Mullere s

Total

560

658

1.21 8

Segundo  nacionalidade

 

Home s

Mullere s

Total

Española

540

637

1.17 6

Estranxei ra

20

21

42

Segundo grandes grupos de  idade

 

Home s

Mullere s

Total

Menos de 16 anos

52

45

97

De 16 a 64 anos

344

344

687

De 65 e máis anos

164

270

434

Segundo o lugar de  nacemento

 

Home s

Mullere s

Total

No concello de residencia

389

499

888

Noutro concello da mesma  provincia

106

104

210

Noutra provincia de Galicia

19

6

25

Noutra comunidade autónoma

9

10

18

No estranxeiro

37

39

76

Segundo grupos de  idade

 

Home s

Mullere s

Total

De 0 a 4 anos

17

12

29

De 5 a 9 anos

13

18

31

De 10 a 14 anos

16

13

29

De 15 a 19 anos

30

25

55

De 20 a 24 anos

37

32

69

De 25 a 29 anos

40

30

70

De 30 a 34 anos

35

34

69

De 35 a 39 anos

34

29

63

De 40 a 44 anos

34

16

49

De 45 a 49 anos

21

26

48

De 50 a 54 anos

39

49

87

De 55 a 59 anos

34

42

76

De 60 a 64 anos

47

62

110

De 65 a 69 anos

46

56

103

De 70 a 74 anos

48

65

113

De 75 a 79 anos

33

70

103

De 80 a 84 anos

19

34

53

De 85 a 89 anos

13

25

38

De 90 a 94 anos

4

16

19

De 95 a 99 anos

0

3

3

De 100 e máis anos

1

0

1


 

 

Galeria de Fotos
A Merca
A Bola
Cartelle
Celanova
Gomesende
Padrenda
Pontedeva
Quintela de Leirado
Ramiras
Verea

 

Gomesende Padron 98
Gomesende Padron 96

 

 

Gomesende Padron 98