Revisión do padrón municipal de habitantes. 1998.

014 Bola, A (Ourense)


Poboación

 

Home s

Mullere s

Total

761

860

1.62 1

Segundo  nacionalidade

 

Home s

Mullere s

Total

Española

756

856

1.61 2

Estranxei ra

5

4

9

Segundo grandes grupos de  idade

 

Home s

Mullere s

Total

Menos de 16 anos

65

62

127

De 16 a 64 anos

428

448

877

De 65 e máis anos

267

349

617

Segundo o lugar de  nacemento

 

Home s

Mullere s

Total

No concello de residencia

645

731

1.37 6

Noutro concello da mesma  provincia

58

76

133

Noutra provincia de Galicia

7

7

14

Noutra comunidade autónoma

11

13

23

No estranxeiro

41

34

75

Segundo grupos de  idade

 

Home s

Mullere s

Total

De 0 a 4 anos

17

17

33

De 5 a 9 anos

10

17

27

De 10 a 14 anos

27

24

52

De 15 a 19 anos

34

32

66

De 20 a 24 anos

44

39

83

De 25 a 29 anos

45

37

82

De 30 a 34 anos

41

42

83

De 35 a 39 anos

25

29

54

De 40 a 44 anos

44

25

69

De 45 a 49 anos

39

44

83

De 50 a 54 anos

65

57

123

De 55 a 59 anos

43

52

95

De 60 a 64 anos

60

95

155

De 65 a 69 anos

65

80

145

De 70 a 74 anos

77

79

156

De 75 a 79 anos

64

88

153

De 80 a 84 anos

41

54

95

De 85 a 89 anos

12

35

47

De 90 a 94 anos

8

10

18

De 95 a 99 anos

0

4

4

De 100 e máis anos

0

0

0


 

 

Galeria de Fotos
A Merca
A Bola
Cartelle
Celanova
Gomesende
Padrenda
Pontedeva
Quintela de Leirado
Ramiras
Verea

 

Veiga
A Bola Padron 98
A Bola Padron 96

 

 

A Bola Padron 98