Revisión do padrón municipal de habitantes. 1998.

020 Cartelle (Ourense)


Poboación

 

Home s

Mullere s

Total

1.950

2.105

4.05 5

Segundo  nacionalidade

 

Home s

Mullere s

Total

Española

1.946

2.102

4.04 8

Estranxei ra

4

3

7

Segundo grandes grupos de  idade

 

Home s

Mullere s

Total

Menos de 16 anos

179

185

364

De 16 a 64 anos

1.161

1.048

2.20 8

De 65 e máis anos

610

872

1.48 2

Segundo o lugar de  nacemento

 

Home s

Mullere s

Total

No concello de residencia

1.757

1.901

3.65 8

Noutro concello da mesma  provincia

109

91

199

Noutra provincia de Galicia

13

27

39

Noutra comunidade autónoma

41

38

80

No estranxeiro

30

48

78

Segundo grupos de  idade

 

Home s

Mullere s

Total

De 0 a 4 anos

45

41

87

De 5 a 9 anos

52

56

109

De 10 a 14 anos

68

72

140

De 15 a 19 anos

89

95

184

De 20 a 24 anos

110

86

195

De 25 a 29 anos

129

88

217

De 30 a 34 anos

113

91

203

De 35 a 39 anos

91

79

170

De 40 a 44 anos

111

83

193

De 45 a 49 anos

122

98

219

De 50 a 54 anos

122

123

245

De 55 a 59 anos

126

117

244

De 60 a 64 anos

162

204

366

De 65 a 69 anos

203

220

423

De 70 a 74 anos

142

213

355

De 75 a 79 anos

119

159

277

De 80 a 84 anos

84

142

226

De 85 a 89 anos

42

95

137

De 90 a 94 anos

17

35

51

De 95 a 99 anos

3

9

12

De 100 e máis anos

0

0

0


 

 

Galeria de Fotos
A Merca
A Bola
Cartelle
Celanova
Gomesende
Padrenda
Pontedeva
Quintela de Leirado
Ramiras
Verea

 

Cartelle Padron 98
Cartelle Padron 96

 

 

Cartelle Padron 98